Utilizatorul cu rol de Redactor Şef este foarte important în cadrul procesului editorial şi implicit în cadrul aplicaţiei deoarece controlează o serie de operaţii esenţiale:

  • - Asigură recepţia manuscriselor propuse redacţiei spre publicare
  • - Ia decizia finală asupra acceptării / respingerii manuscriselor recepţionate
  • - Distribuie articolele către redactori în scopul pregătirii pentru publicare.
  • - Planifică datele de apariţie ale publicaţiilor
  • - Decide sumarul noilor numere de revistă si respectiv momentul publicării in sistem Online first a articolelor finalizate.

Suplimentar, în cazul redacţiilor cu resurse limitate, redactorul şef are posibilitatea să îşi asume toate rolurile în cadrul fluxului redacţional.