Bifaţi care dintre activităţile următoare sunt efectuate numai de către redactorul şef.
Foloseşte mesageria
Publică ediţie de revistă
Propune manuscris spre publicare
Publică articol în regim OnLine first
Asignează recenzor şi corector pentru un articol
Poate să preia toate rolurile din fluxul redacţional