Platforma Editorială Română - SCIPIO este o aplicaţie de management a procesului de publicare a revistelor ştiinţifice.
Cu ajutorul acesteia puteţi urmări întreg fluxul editorial, începând cu recepţia unui manuscris, trecerea prin etapele de evaluare tehnică şi corecţie şi finalizând cu obţinerea formei finale, necesare trimiterii către tipografie şi/sau publicării online.
Tot fluxul este astfel controlabil şi măsurabil.