Afişare conţinut web Afişare conţinut web

 

Editorial board

 

Prof. univ. dr. Petre Gheorghe Bârlea - Universitatea „Ovidius" Constanţa - Redactor-şef 
Prof. univ. dr. Libuše Valentová - Universitatea „Carol al IV-lea" Praga - Republica Cehă 
Prof. univ. dr. Lucian Chişu - Institutul „George Călinescu" al Academie Române
                                        - Muzeul Naţional al Literaturii Române Bucureşti 
Conf. univ. dr. Roxana-Magdalena Bârlea - Academia de Studii Economice Bucureşti
Prof. univ. dr. Cécile Vilvandre de Sousa - Universidad "Castilla-La Mancha", Ciudad Real, España
Prof. univ. dr. Emmanuelle Danblon, Université Libre de Bruxelles, Université d'Europe, Belgique.

Secretar de redacţie: Constantin-Georgel Stoica
Tehnoredactare: Constantin-Georgel Stoica, Mihai Cuciureanu