Materialele propuse pentru publicare vor fi transmise către cel puţin doi recenzori anonimi. Aceştia vor face o evaluare critică a fiecărui material trimis şi vor propune acceptarea sau respingerea acestuia pentru publicare.

Procesul de recenzare va dura minimum două luni. Observaţiile şi recomandările recenzorilor vor fi comunicate către autorii materialelor prin intermediul editorilor. Decizia finală de acceptare sau respingere a unui material aparţine colegiului de redacţie.