Rezumat Rezumat

 

Revista Analele Universităţii din Oradea. Ştiinţe Economice, este publicată începând cu anul 1994, în urma desfăşurării sesiunii de comunicări ştiinţifice/conferinţei anuale organizate de Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea. În fiecare an, lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice/conferinţei au fost publicate, pe suport de hârtie şi/sau suport electronic (CD), în Analele Universităţii din Oradea. Ştiinţe Economice, Editura Universităţii din Oradea, ISSN 1582-5450 (format electronic), ISSN 1222-569X (format tipărit).

Până în anul 2006, revista a fost publicată în limba română, cu rezumat în limba engleză. In perioada 2007-2010, lucrările revistei au fost publicate într-o limbă de circulaţie internaţională: engleză, franceză, italiană sau germană, cu rezumat în limba engleză. Începând cu anul 2011, revista va fi publicată integral în limba engleză.

Până în anul 2009, revista a fost publicată anual. Ȋncepând cu anul 2010, frecvenţa apariţiei revistei este bianuală (nr. 1 – iulie, nr. 2 – decembrie).

Toate volumele publicate până în prezent sunt disponibile pe site-ul revistei http://anale.steconomiceuoradea.ro în format pdf., la secţiunea Arhiva, în volum complet (TOM III, 1994 – TOM XIII, 2004) şi, individual, pe fiecare lucrare în parte, text complet, rezumat şi cuvinte cheie separat (TOM XIV, 2005 – TOM XIX, nr. 1 – iulie 2010, nr. 2 – decembrie 2010).

Contact Contact

 

Contact redactie: contact@anale.steconomiceuoradea.ro

Editor șef: Dr. Anca DODESCU
E-mail: adodescu@uoradea.ro
Tel.: +40-259-408.209
Fax : +40-259-408.409
E-mail: adodescu@uoradea.ro

Editori asociaţi
Dr. Ioana POP COHUŢ
Tel.: +40-259-408.247
Fax : +40-259-408.409
E-mail: ipop@uoradea.ro

Dr. Adriana GIURGIU
Tel.: +40-259-408.416
Fax : +40-259-408.409
E-mail: agiurgiu@uoradea.ro

Editura Universităţii din Oradea

Universitatea din Oradea, Str. Universităţii nr. 1
Clădire Geotermal, et. 2
E-mail: editura@uoradea.ro
Tel.: 0259/408.642, int. 642
Director editură: Maria VESA AURSULESEI

Sumarul ultimului număr Sumarul ultimului număr

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole