Rezumat Rezumat

,,Astra Salvensis" este o revista de istorie si cultura editata de cercul ,,Astra" Salva. Director: prof. Ana Filip, redactor sef: Iuliu-Marius Morariu.

Conditii de publicare

Autorii sunt invitați să trimită materialele lor pe adresele de e-mail: astrasalva@yahoo.com sau astrasalva@gmail.com .

Așteptăm articole de istorie și cultură bine realizate și de înaltă ținută științifică.

Condiții de tehnoredactare:

- folosirea diacriticelor,

-font Book Antiqua,

- spațiere al 1, 5 rânduri,

- mărime text 12 pct.,

- aliniere Justify,

- format pagină B5.

Titlul se va scrie cu caractere de 14, central și va fi boldat.

El va fi urmat de numele autorului, scris cu caractere de 12, boldat, aliniere dreapta (intr-o notă subsidiară următoare acestuia se va menționa afilierea instituțională a autorului și o adresă de e-mail, unde acesta poate fi contactat de cititori).

Sub numele autorului, se va scrie un scurt rezumat (minimum 3-4 fraze), în care autorul va prezenta principalele direcții și componente ale articolului). Mărimea literelor acestuia va fi de 11 pct, fondul Gramaond, iar spațierea la 1 rând.

Articolul trebuie să aibă cel puțin 5 note de subsol și 3 surse bibliografice. Notele de subsol se vor insera din comanda Inserare, Referință, Notă de subsol (CTRL+ALT+F) și vor fi întocmite după metodologia Academiei Române (pentru exemplificare, urmăriți numerele anterioare).

Articolele vor trece printr-un proces de recenzare. Ele pot fi acceptate în forma propusă, cu anumite corecturi sau pot fi respinse.

Așteptăm materialele dumneavoastră.

Redacția

Sumarul ultimului număr Sumarul ultimului număr

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole

Despre Despre

Statistici si date ...

Contact Contact

Date contact ...