Redactor Şef :

   Liviu DUMITRAŞCU
 

   Redactor al Seriei Ştiinţe Economice:

   Ioan DONE
 

    Redactori executivi ai Seriei Ştiinţe Economice

Cătălin POPESCU, Mihai IRIMIEA, Dorel DUSMĂNESCU, Irina RĂDULESCU, Corina ENE , Adrian STANCU, Ionela NEAGU, Ana TĂNĂSESCU

Colegiul ştiinţific de redacţie

Vlad ULMANU, Liviu DUMITRAŞCU, Ion IARCA, Marian Zaharia (Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti);
Gheorghe ZAMAN, Florin CONSTANTINIU (Academia Română);
Mircea CIUMARA, Valeriu IOAN-FRANC, Constantin CIUTACU, Valentina VASILE, Luminiţa  CHIVU (Institutul Naţional de Cercetări Economice Bucureşti)
Corneliu RUSSU (Centrul de Economia Industriei şi Serviciilor Bucureşti)
Vergil VOINEAGU (Institutul Naţional de Statistică)
Grigore BELOSTECINIC (Academia de Studii Economice Moldova)
J. Mark MUNOZ (Millikin University, USA)
Az-Eddine BENNANI (Reims Management School, France)
Najiba BENABESS (Norwich University, USA)
Drago CVIJANOVIĆ, Vladana HAMOVIĆ, Jonel SUBIĆ (Institute of Agricultural Economics Belgrade, Serbia)
Jean-David AVENEL (Universitatea Paris 12, France)
Félix CUESTA (Universidad de Alcalá, Spain)
Dragoljub SIMONOVIĆ (University of Niš, Serbia)
K. Maran KALIAMOORTHY (Sai Ram Institute of Management Studies, India);
Constantin POPESCU, Alexandru TAŞNADI, Viorel PETRESCU, Ion DIACONESCU, Ion VERBONCU, Niculae MIHĂIŢĂ, Ion POPA, Gabriela DRĂGAN, Mihaela DUMITRANA, Marin DINU, Viorel LEFTER, Dumitru MIRON (Academia de Studii Economice Bucureşti)
Magdalena IORDACHE PLATIS, Ion BUCUR (Universitatea din Bucureşti)
Petre PRISECARU (Institutul de Economie Mondială)
Ioan TALPOŞ (Universitatea de Vest Timişoara)
Ion STEGAROIU (Universitatea „Valahia" din Târgovişte)