Identitatea românească (II) Fragmente Critice
Identitatea românească (II).

Caiete critice

Volum 1 | Număr 7 | Publicat la 01/07/2011 | Pagini:  3 - 11 | ISSN  1220-6350 | eISSN  1220-6350

Autori:
Eugen Simion [1]
[1] FNSA
Rezumat
Fragmente Critice
Cuvinte cheie:
Romanian identity, globalization, post-literature, Postmodernity delators, partisansEvaluarea articolului: