REPRESENTATIONS OF POST-COLONIAL NIGERIAN SOCIETY AS ENTRAPPED BETWEEN THE OLD AND THE NEW IN FLORA NWAPA’S WOMEN ARE DIFFERENT

ABSTRACT

The aim of this article is to discuss how Women are Different by Flora Nwapa presents the entrapped situation of post-colonial Nigerian society between their old traditions, values and the new traditions the colonizer brings along. Flora Nwapa who is the first African female writer to publish in English is significant in postcolonial discourses in that she introduces female voice in postcolonial literature, thereby contributes to the feminist discussion within postcolonial theory. Her specific focus on Nigerian women and their different experiences in Women are Different sustains a new gaze to the situations of the muted and doubly colonized African women.  Nwapa exclusively portrays Nigerian women as they are entrapped between the expectations of Nigerian society and the liberating education of the colonizer. Nevertheless, Nwapa’s wide spectrum in the novel is inclusive of the effects of colonialism on the Nigerian men, white women and the next generation Nigerian characters, as well. Thus, setting off from the multifaceted narration of Nwapa, this article will discuss the dichotomies the colonial subjects as well as the colonizers are exposed to within colonial and post-colonial process.

               Keywords: Postcolonial literature, feminist theory, Nigerian literature, Flora Nwapa, Women are Different

 

SÖMÜRGECİLİK SONRASI NİJERYA TOPLUMUNUN ESKİ VE YENİ DEĞERLER ARASINDA KALMIŞLIĞININ FLORA NWAPA’NIN WOMEN ARE DIFFERENT ADLI ROMANINDA YANSITILMASI

 

ÖZ

Bu makalenin amacı, Flora Nwapa’nın Women are Different adlı romanının Nijerya halkının sömürge sonrası dönemde kendi eski geleneklerinin ve sömürgeci ülkenin getirdiği yeni geleneklerin arasında kıstırılmış durumunu nasıl yansıttığını tartışmaktır. İngilizce roman yayımlayan ilk Afrikalı kadın yazar olan Flora Nwapa’nın sömürge sonrası tartışmalardaki önemi sömürge sonrası edebiyata kadın sesini tanıtması ve böylelikle sömürgecilik sonrası teori içerisinde feminist tartışmalara katkıda bulunmuş olmasından ileri gelir. Nwapa’nın özellikle Nijeryalı kadınlara ve onların deneyimlerine yoğunlaşan Women are Different adlı romanı sessizleştirilmiş ve iki kere sömürülmüş Nijeryalı kadınların içerisinde bulunduğu duruma bir pencere açar. Nwapa Nijeryalı kadınları, Nijerya toplumunun onlardan beklentileri ile sömürgeci ülkenin getirdiği kadını özgürleştiren eğitim arasında kıstırılmış olarak sergilemektedir. Fakat Nwapa’nın eseri sömürgeciliğin Nijeryalı erkekler, beyaz kadınlar ve gelecek nesil karakterlerin üzerindeki etkilerini de içerir. Bu sebeple, Nwapa’nın çoksesli oluşundan yola çıkan bu makale sömürülenin ve sömürenin hem sömürge süreci hem de sonrasındaki süreç içerisinde maruz kaldığı çıkmazları tartışacaktır.

                Anahtar Kelimeler: Sömürge sonrası edebiyatı, feminist teori, Nijerya Edebiyatı, Flora Nwapa, Women are Different

REPRESENTATIONS OF POST-COLONIAL NIGERIAN SOCIETY AS ENTRAPPED BETWEEN THE OLD AND THE NEW IN FLORA NWAPA’S WOMEN ARE DIFFERENT.

Celal Bayar University Journal of Social Sciences

Volum 11 | Număr 1-1 | Publicat la 02/04/2013 | ISSN  1304-4796 | eISSN  2146-2844

Autori:
Doç. Dr. N. Sibel Güzel
Rezumat

ABSTRACT

The aim of this article is to discuss how Women are Different by Flora Nwapa presents the entrapped situation of post-colonial Nigerian society between their old traditions, values and the new traditions the colonizer brings along. Flora Nwapa who is the first African female writer to publish in English is significant in postcolonial discourses in that she introduces female voice in postcolonial literature, thereby contributes to the feminist discussion within postcolonial theory. Her specific focus on Nigerian women and their different experiences in Women are Different sustains a new gaze to the situations of the muted and doubly colonized African women.  Nwapa exclusively portrays Nigerian women as they are entrapped between the expectations of Nigerian society and the liberating education of the colonizer. Nevertheless, Nwapa’s wide spectrum in the novel is inclusive of the effects of colonialism on the Nigerian men, white women and the next generation Nigerian characters, as well. Thus, setting off from the multifaceted narration of Nwapa, this article will discuss the dichotomies the colonial subjects as well as the colonizers are exposed to within colonial and post-colonial process.

               Keywords: Postcolonial literature, feminist theory, Nigerian literature, Flora Nwapa, Women are Different

 

SÖMÜRGECİLİK SONRASI NİJERYA TOPLUMUNUN ESKİ VE YENİ DEĞERLER ARASINDA KALMIŞLIĞININ FLORA NWAPA’NIN WOMEN ARE DIFFERENT ADLI ROMANINDA YANSITILMASI

 

ÖZ

Bu makalenin amacı, Flora Nwapa’nın Women are Different adlı romanının Nijerya halkının sömürge sonrası dönemde kendi eski geleneklerinin ve sömürgeci ülkenin getirdiği yeni geleneklerin arasında kıstırılmış durumunu nasıl yansıttığını tartışmaktır. İngilizce roman yayımlayan ilk Afrikalı kadın yazar olan Flora Nwapa’nın sömürge sonrası tartışmalardaki önemi sömürge sonrası edebiyata kadın sesini tanıtması ve böylelikle sömürgecilik sonrası teori içerisinde feminist tartışmalara katkıda bulunmuş olmasından ileri gelir. Nwapa’nın özellikle Nijeryalı kadınlara ve onların deneyimlerine yoğunlaşan Women are Different adlı romanı sessizleştirilmiş ve iki kere sömürülmüş Nijeryalı kadınların içerisinde bulunduğu duruma bir pencere açar. Nwapa Nijeryalı kadınları, Nijerya toplumunun onlardan beklentileri ile sömürgeci ülkenin getirdiği kadını özgürleştiren eğitim arasında kıstırılmış olarak sergilemektedir. Fakat Nwapa’nın eseri sömürgeciliğin Nijeryalı erkekler, beyaz kadınlar ve gelecek nesil karakterlerin üzerindeki etkilerini de içerir. Bu sebeple, Nwapa’nın çoksesli oluşundan yola çıkan bu makale sömürülenin ve sömürenin hem sömürge süreci hem de sonrasındaki süreç içerisinde maruz kaldığı çıkmazları tartışacaktır.

                Anahtar Kelimeler: Sömürge sonrası edebiyatı, feminist teori, Nijerya Edebiyatı, Flora Nwapa, Women are Different
Evaluarea articolului: