Vasilica GRIGORE – redactor şef (Bucureşti, România)
Nicolae VINŢANU – redactor şef adjunct (Bucureşti, România)
Mihaela PĂUNESCU – secretar general de redacţie
Radu PREDOIU – secretar
Monica GULAP – tehnoredactor
Lavinia POPESCU – traducător limba engleză
Leonard ACASANDREI – traducător limba spaniolă
Liliana GHERGHEL – corector