Editor de active Editor de active

«Înapoi

Editorial Policy

 

Textele care vor fi trimise spre publicare în Revista Irregular F vor trebui să respecte următoarele norme:

1. Domenii acceptate: filosofie, filosofia științei, artă contemporană, software studies, psihologie și teorie literară. Sunt acceptate și analize, recenzii și traduceri.

2. Revista Irregular F publică texte în limbile: Română, Engleză și Franceză. Vor fi acceptate și texte în alte limbi în cazuri speciale, care vor fi desemnate de colectivul redacțional.

3. Formatul documentelor trimise trebuie să fie Word sau Open Office.

4. După trimiterea textelor, redacţia Irregular F va realiza o analiză a acestora, iar fiecare autor va primi un email de confirmare sau de respingere a textului său.

5. Articolele trimise vor conține un abstract într-o limbă străină, engleză sau franceză, și cuvinte cheie.

6. Revista Irregular F folosește sistemul Harvard de inserare a notelor în text (nume, dată).

Tehnoredactare:

Font: Times New Roman/ Free Sans, 12, format – paragraf: line spacing,

Titluri: Bold, font size: 20

Subtitluri: Bold, font size: 16

Bibliografie

Cărţi: Nume, Prenume. (Anul apariţiei). Titlul cărţii. (Locul apariţiei: Editura).

Carte editată: Nume, Prenume (Ed). (Anul apariţiei). Titlul cărţii. (Locul apariţiei: Editura).

Capitol de cărţi: Nume, Prenume. (Anul apariţiei). "Titlul capitolului", în Nume, Prenume. Titlul cărţii. (Locul apariţiei: Editura).

Articole de jurnal: Nume, Prenume. "Titlu articol", în Titlu jurnal. Vol., Nr., Anul apariţiei, paginile articolului.

Recenzie: Nume, Prenume. "Titlu recenzie" [Recenzie la cartea Titlul cărţii], în Titlu jurnal. Vol., Nr., Anul apariţiei, paginile recenziei.

In English:

1. Domains: philosophy, philosophy of science, contemporary art, software studies, psychology and literary theory. Also,  unpublished translations, critical notes and book reviews are accepted.

2. Irregular F publishes texts in Romanian, French and English. Articles in others languages are accepted in special cases.

3. Each author will receive a confirmation email from the editorial board: if his/her article will be published or rejected.

4. All the articles must come with an abstract and keywords in English and/or French.

5. Irregular F uses the Harvard system of referencing (author-date).

DTP:

Font: Times New Roman/ Free Sans, 12, format – paragraf: line spacing,

Title: Bold, font size: 20

Subtitle: Bold, font size: 16

Bibliography:

Books: Author. (year). Title. (place: publishing house).

Chapter from book: Author. (year). "Chapter title", in Author. Book title. (place: publishing house).

Articles in journals: Author. "Article title", in Journal title. Vol., Nr., year, pages.

Book review: Author. "Book review title", in Journal title. Vol., Nr., year, pages.

Electronic sources:  Author, article title, online adress, accessed month, day, year,

Journal Home Journal Home

Copertă număr curent
  • Revistă: Irregular F
  • Editură Ifilosofie Online Publishing House
  • Redactor şef Rares Iordache
  • ISSN 2068-4797
  • eISSN 2068-4797
  • Data ultimului număr N/A
  • Data urmatorului număr N/A

Rezumat Rezumat

 

Irregular F este o revistă online cu acces liber care publică articole şi studii din toate domeniile şi tradiţiile filosofice. Suntem, de asemenea, deschişi să găzduim cercetări de calitate cu un substrat teoretic semnificativ din cadrul mai vast al ştiinţelor socio-umane şi al literaturii. Încurajăm şi publicăm cu prioritate lucrări abordând domenii şi teme inedite, de pionierat sau puţin tratate în literatura de specialitate, dar care respectă riguros normele şi standardele cercetării academice. Revista Irregular F îşi propune să promoveze dialogul interdisciplinar şi munca tinerilor cercetători, dar este deschisă fără rezerve oricărei contribuţii valoroase din domeniile menţionate .

Irregular F este listată în ulrichsweb.com(TM) – The Global Source for Periodicals (since 2007 Ulrich's becomes a part of Serials Solutions in the ProQuest family).Aici

Irregular F are numere indexate în Fabula (nr.7/ Vol II/2011)

 

 

Irregular F is an open access online journal that publishes work from all areas and traditions of philosophy. High-quality theoretical research in social sciences and humanities may also be accepted. The journal focuses on research addressing novel or scarcely treated subject matter, remaining nevertheless faithful to the norms and standards of academic research. Irregular F promotes dialogues between various disciplines and the work of young researchers, but any valuable contribution from the aforementioned fields of study is welcome.

Irregular F is listed in ulrichsweb.com(TM) – The Global Source for Periodicals (since 2007 Ulrich's becomes a part of Serials Solutions in the ProQuest family).Click here

Irregular F is indexed in Fabula (nr.7/ vol.II/ 2011)

 

 

Irregular F est une revue en libre accès qui publie des articles de toutes les branches et traditions philosophiques. Elle est ouverte aussi aux recherches théoriques de qualité appartenant aux sciences humaines et sociales. La revue encourage notamment l'étude des domaines et sujets inédits ou moins courants dans la littérature, tout en respectant les normes et standards de la recherche académique. Irregular F promeut le dialogue interdisciplinaire et les travaux des jeunes chercheurs, mais toute contribution de grande qualité dans les domaines mentionnés est la bienvenue.

Irregular F est listée en ulrichsweb.com(TM) – The Global Source for Periodicals (since 2007 Ulrich's becomes a part of Serials Solutions in the ProQuest family).Irregular F

Irregular F est indexée en Fabula.Sumarul ultimului număr Sumarul ultimului număr

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole

Subiecte acoperite Subiecte acoperite

Caută Caută

Toate câmpurileAutorTitluNumăr  
  Volum  
  Pagină
 
Toate câmpurile prea lungi
Câmpul autor este prea lung  
Titlul introdus este prea lung  
Câmpul volum este prea lung  
Câmpul volum este greşit  
Câmpul numărului este prea lung  
Câmpul număr este completat greşit  
Câmpul pagină este prea lung  
Câmpul pagină este greşit  

Anunţuri Anunţuri

Articole publicate în regim Online First Articole publicate în regim Online First

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole