Journal Home Journal Home

Copertă număr curent
  • Revistă: Journal Of Science and Arts
  • Editură Bibliotheca
  • Redactor şef Prof.univ.dr. Ion V. Popescu
  • ISSN 1844-9581
  • eISSN 2068-3049
  • Data ultimului număr 01 Mar 2011
  • Data urmatorului număr 01 Iun 2011

Bulevardul Unirii, nr. 18-22, Târgovişte 130082,
Dâmboviţa, România

Tel/fax +40 245 206 109
E-mail: office@josa.ro

Web site: www.josa.ro