Editor de active Editor de active

Conferinta "Tehnologii Moderne pt. Mileniul III"

Această conferinţă (18-20.oct.Oradea, sediul Fac. de CTII si ARH, str. B.Şt.Delavrancea nr. 4) tinde să contribuie la transferul de cunoştinţe şi expertiză în domeniul Construcţiilor, Instalaţiilor...
../common/calendar Data de început: 18.10.2012

Editorial Policy

This Journal intends to contribute towards the transfer of background knowledge and expertise in Constructions, Sanitary Installations, Architecture and Urbanism, Electrical Engineering and Cadastral...

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole

Nu există rezultate.

Această revistă nu are numere.