Politică editorială Politică editorială

 

Conducerea Revistei "Administratie si Management Public" invita specialistii in administratie si management public, dar si practicienii sa contribuie cu studii si articole la numerele viitoare ale revistei.

 

CONDITIILE DE FORMA SI CONTINUT care trebuie respectate sunt urmatoarele:

• Limbile de redactare a rezumatului: una din urmatoarele limbi de circulatie internationala: engleza sau franceza sau germana

• Dimensiunea rezumatului: maxim 1/2 pagina

• Continutul rezumatului: se prezinta obiectivul cercetarii si contributia adusa de autor in domeniu.

• Termeni cheie: 4 - 6 cuvinte

• Dimensiunea maxima a articolului: 20 de pagini

• Limbile de redactare a articolului:o limba de circulatie internationala: engleza, franceza sau germana

• Continutul articolului: se prezinta o sectiune introductiva, tipul de studiu avut la baza de lucrare, scopul si obiectivele cercetarii; metodologia utilizata pentru cercetare utilizata, rezultatele cercetarii si concluziile cercetarii urmate de bibliografia lucrarii, dupa sistemul de citare Harvard.

 

PROCEDURA DE RECENZARE

Toate articolele primite spre publicare vor fi evaluate in paralel de catre cel putin doi membri din comitetul stiintific, dintre care unul strain, fiind de tipul double-blind review (evaluatorii nu cunosc numele autorului articolului, nici autorul nu cunoaste numele evaluatorilor).

Criteriile de evaluare care vor fi urmarite sunt: noutatea temei, calitatea metodologiei de cercetare, claritatea prezentarii, relevanta surselor bibliografice utilizate si contributiile aduse in domeniu.

Rezultatul evaluarii poate fi acceptare in forma trimisa, acceptare cu revizuire sau respingere. Rezultatul evaluarii va fi comunicat autorilor, urmand a fi publicate acele articole care au fost acceptate de comitetul stiintific.

 

PROCEDURA DE TRIMITERE A ARTICOLELOR

Articolele trebuie trimise in format electronic (.DOC) completand formularul disponibil online la adresa www.ramp.ase.ro sau pe adresa de e-mail a comitetului de redactie: armenia.androniceanu@man.ase.ro, utilizand numele si prenumele primului autor ca nume de fisier (ex. Teodoru_ana.doc).