Cerințele pentru autori sunt în conformitate cu „ Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals " ( http://www.icmje.org ). Lucrările trimise spre publicare se vor trimite prin e-mail la adresa menționată în datele de contact.

Categorii. Următoarele categorii de lucrări vor fi luate în considerare spre publicare:

 • Rapoarte de cercetare originală;
 • Observații clinice originale;
 • Studii clinico-statistice;
 • Descrierea evaluării unei tehnici chirurgicale sau metodă terapeutică;
 • Cazuri clinice.

Redactare și formatare. Articolele vor fi redactate în limba română folosind diacritice, pagină A4, font Times New Roman dimensiune 12, și vor fi trimise pe e-mail ca atașamente Microsoft Word (fișiere cu extensia .doc) sau LibreOffice (fișiere cu extensia .odt). Lungimea maximă a articolului, incluzând tabelele și figurile, nu va depăși 10 pagini.

Listele se redactează folosind butoanele pentru liste. După fiecare item se pune punct și virgulă, cu excepția ultimului după care se pune punct, așa cum se poate observa în listele din acest text.

Secțiuni. În general, articolul va fi aranjat în următoarea ordine, cu mențiunea că itemii marcați cu * sunt obligatorii:

 1. *Titlul (în limba română);
 2. *Rezumat (în română);
 3. *Cuvinte cheie (în română);
 4. *Titlul (în limba engleză);
 5. *Rezumat (în engleză);
 6. *Cuvinte cheie (în engleză);
 7. Introducere;
 8. Material și metoda;
 9. Rezultate;
 10. Discuții;
 11. Concluzii;
 12. *Bibliografie.

Aspecte generale importante. Fiecare articol trebuie însoțit de o Declarație de intenție, care trebuie să cuprindă următoarele:

 • numele, adresa poștală, numerele de telefon/fax, e-mail ale autorului corespondent;
 • declarație din care să rezulte că toți autorii au contribuit la elaborarea lucrării și că și-au dat acceptul ca numele lor să fie incluse drept co-autori;
 • declarație din care să rezulte că articolul nu a fost publicat anterior în forma prezentată și că nu va fi trimis simultan spre publicare la o altă revistă. Dacă unele figuri sau porțiuni de text au fost publicate anterior, trebuie declarată integral sursa și trebuie atașată permisiunea scrisă a autorului/editurii care deține dreptul de autor;
 • dacă lucrarea implică cercetare clinica, trebuie precizat dacă se conformează principiilor din Declarația de la Helsinki, și să prezinte aprobarea semnată de comisia de etică din cadrul instituției unde s-a efectuat studiul;
 • identitatea pacienților trebuie ascunsă, atât în text, cât și în fotografii;
 • declarație de conflict de interese, pe propria răspundere.

Declarația trebuie semnată de către toți autorii. Pentru informații suplimentare, vă rugăm accesați adresa http://www.icmje.org .

Drepturile redacționale. Publicarea articolului este condiționată de acceptul faptului că redacția are dreptul de a corecta textul, în scopul îmbunătățirii clarității și stilului lingvistic, sau de a-l aduce în limitele impuse de paginație.

Paginile „proofs". Articolul analizat va fi trimis înapoi autorului corespondent, cu corecturile semnalate de către referenți. După efectuarea modificărilor cerute, articolele trebuie înapoiate la redacție în termen de 7 zile, prin e-mail.

Procesul redacțional și acceptarea spre publicare. Autorii vor fi informați prin e-mail de recepționarea fiecărui articol. Toate articolele sunt peer-reviewed. Decizia de publicare va fi anunțată în maxim două luni de la primirea articolului; în cazul utilizării referenților din străinătate, evaluarea poate depăși acest termen.

Alcătuirea articolului

Pagina de titlu. Va cuprinde următoarele informații:

 • titlul lucrării;
 • numele, funcțiile științifice/didactice ale tuturor autorilor;
 • numele și e-mail-ul autorului corespondent.

Rezumat. Rezumatul nu va depăși 200 de cuvinte și va fi elaborat atât în limba română, cât și în limba engleză. La finalul rezumatului se vor adăuga maxim 7 cuvinte-cheie.

Abrevieri și acronime. Termenii și denumirile care vor fi abreviate, trebuie inițial menționate cu denumirea întreagă. Se vor utiliza doar abrevieri standard.

Unitățile de măsură. Se vor folosi unități ale SI.

Dinții. Se vor menționa în text, tabele și figuri prin sistemul de 2 cifre al FDI cu punct între ele.

Instrumentarul și substanțele medicamentoase. Se vor menționa cu numele generic; dacă sunt mărci înregistrate, se va specifica numele producătorului, orașul/țara.

Figurile. Se vor prezenta în format JPEG (fișiere cu extensia .jpg sau .jpeg) sau PNG (fișiere cu extensia .png). Imaginile trebuie să fie clare, de bună calitate, pentru a permite reproducerea lor în cazul redimensionării ără pierderea detaliilor. Autorii trebuie sa menționeze dacă doresc ca anumite figuri să apară mai mari.

Pentru imaginile histopatologice se vor menționa scala și metoda de colorație utilizată.

Toate figurile vor fi menționate în text, între paranteze, și numerotate în ordinea apariției: (figura 2).

legendă. Legenda figurilor. Fiecare figură va fi însoțită de un titlu, care va fi scris sub figură sau în pagina de legende. Titlul se numerotează corespunzător imaginilor respective. Dacă se folosesc în figuri săgeți/alte simboluri, trebuie explicate în

Tabelele. Se numerotează în ordinea din text. Notele explicative legate de tabel și termenii compleți ai abrevierilor se scriu sub tabel. Pentru notele din subsol se folosesc simbolurile următoare, în ordine: *, ** , ș.a.m.d.

Bibliografia. Lista integrală de referiri bibliografice va fi scrisă în ordinea apariției la sfârșitul articolului. Stilul de redactare al bibliografiei va fi conform ICMJE ( http://www.icmje.org ):

 • numele autorilor va fi scris cu alfabet latin și litere aldine (bold);
 • titlul lucrării va fi scris cu litere cursive (italice).

Se vor enumera primii șase autori; dacă sunt șapte sau mai mulți autori, se vor aminti primii trei și se va menționa „et al".

Pentru lucrări nepublicate la momentul trimiterii articolului, se va menționa termenul „in press".

Autorii sunt responsabili de corectitudinea referințelor bibliografice.

Exemplu:

 1. Mommaerts MY, López-Arcas JM, Schurmans AM. Correction of skeletal Class II—anterior deep bite and prominent chin by forced surgical rotation of the mandible. The British journal of oral & maxillofacial surgery. 2010;48(5):349–51.