Inovaţia socială – o hartă tematică Acest articol îşi propune să sprijine o dezbatere incipientă a domeniului inovaţiei sociale în mediul academic românesc, dezbatere iniţiată de Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, prin proiectul său „Inovaţia Socială - factor al dezvoltării socio-economice". În prefaţa acestei discuţii şi încercări de teoretizare a domeniului, se dovedeşte necesară o trecere în revistă a literaturii existente şi o analiză critică a conceptelor cuprinse până în prezent în această hartă tematică. Articolul propune o definiţie a conceptului de inovaţie socială, continuă prin a sublinia aspecte ce ţin de produsul şi procesul inovaţiei sociale şi se încheie prin sublinierea unor perspective alternative ce pot fi utilizate pentru dezvoltarea unei teorii a inovaţiei sociale.
Inovaţia socială – o hartă tematică.

Revista Inovația Socială

Volum 1 | Număr 2 | Publicat la 31/12/2009 | Pagini:  86 - 107 | ISSN  2065 - 8389

Autori:
Aura Matei [1]
[1] Research Institute for the Quality of Life, Romanian Academy
Rezumat
Acest articol îşi propune să sprijine o dezbatere incipientă a domeniului inovaţiei sociale în mediul academic românesc, dezbatere iniţiată de Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, prin proiectul său „Inovaţia Socială - factor al dezvoltării socio-economice". În prefaţa acestei discuţii şi încercări de teoretizare a domeniului, se dovedeşte necesară o trecere în revistă a literaturii existente şi o analiză critică a conceptelor cuprinse până în prezent în această hartă tematică. Articolul propune o definiţie a conceptului de inovaţie socială, continuă prin a sublinia aspecte ce ţin de produsul şi procesul inovaţiei sociale şi se încheie prin sublinierea unor perspective alternative ce pot fi utilizate pentru dezvoltarea unei teorii a inovaţiei sociale.
Cuvinte cheie:
inovaţie socială, dezvoltare socialăEvaluarea articolului: