CONSIDERAŢII ASUPRA ATACURILOR CIBERNETICE, EXECUTATE ÎN CONTEXTUL COMUNICAŢIILOR  PRIN REŢEA. - null CONSIDERAŢII ASUPRA ATACURILOR CIBERNETICE, EXECUTATE ÎN CONTEXTUL COMUNICAŢIILOR PRIN REŢEA. - null

CONSIDERAŢII ASUPRA ATACURILOR CIBERNETICE, EXECUTATE ÎN CONTEXTUL COMUNICAŢIILOR PRIN REŢEA Iniţial, în perioada de început a Internetului, comunicaţiile confereau siguranţǎ. De mulţi ani încoace însǎ, acest lucru nu se mai întâmplǎ, pentru cǎ şi-au fǎcut apariţia atacurile informatice. În principiu, acestea constau fie în emiterea unui flux foarte intens de cereri cǎtre o maşina server victimǎ pentru blocarea directǎ sau indirectǎ a traficului, fie în injecţii de cod rǎu-intenţionat în speranţa cǎ programul cărora le este destinat (aplicaţie client infectatǎ de server sau aplicaţie server) va executa de bunǎ credinţǎ, în acest fel furând sau viciind informaţie. În lucrarea de faţǎ vom prezenta principiul de funcţionare al câtorva dintre cele mai răspândite şi periculoase atacuri la distanţǎ, precum şi modalităţi de prevenire.
CONSIDERAŢII ASUPRA ATACURILOR CIBERNETICE, EXECUTATE ÎN CONTEXTUL COMUNICAŢIILOR PRIN REŢEA.

Revista Română de Informatică şi Automatică

Volum 26 | Număr 4 | Publicat la 15/12/2016 | ISSN  1220-1758 | eISSN  1841 - 4303

Autori:
Ion Alexandru Marinescu [1] | Dragoş Nicolau [1]
[1] Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Informatică, I.C.I. Bucureşti
Rezumat
Iniţial, în perioada de început a Internetului, comunicaţiile confereau siguranţǎ. De mulţi ani încoace însǎ, acest lucru nu se mai întâmplǎ, pentru cǎ şi-au fǎcut apariţia atacurile informatice. În principiu, acestea constau fie în emiterea unui flux foarte intens de cereri cǎtre o maşina server victimǎ pentru blocarea directǎ sau indirectǎ a traficului, fie în injecţii de cod rǎu-intenţionat în speranţa cǎ programul cărora le este destinat (aplicaţie client infectatǎ de server sau aplicaţie server) va executa de bunǎ credinţǎ, în acest fel furând sau viciind informaţie. În lucrarea de faţǎ vom prezenta principiul de funcţionare al câtorva dintre cele mai răspândite şi periculoase atacuri la distanţǎ, precum şi modalităţi de prevenire.
Cuvinte cheie:
comunicaţii prin reţea, atac cibernetic, server, injecţii rǎu-intenţionate

Bibliografie

- WALKER, SHAUN & SANTRY, PATRICK J. Ş.A. - , Professional DotNetNuke ASP.NET , 2005Evaluarea articolului: