RELAŢIA STAT-BISERICĂ ÎN ROMÂNIA POSTCOMUNISTĂ

RELAŢIA STAT-BISERICĂ ÎN ROMÂNIA POSTCOMUNISTĂPornind de la versiunea românească a lucrării Religion and politics in Post-Communist Romania a Laviniei Stan şi a lui Lucian Turcescu argumentăm necesitatea studierii relaţiei Stat-Biserica Ortodoxă Română     printr-un demers atent la detalii, la posibilele perspective existente, ceea ce ar aduce un plus de obiectivitate atât de necesar într-un domeniu perceput ca fiind unul sensibil. Argumentele aduse vor avea ca motivaţie tradiţia istorică a relaţiei Stat-Biserică în Imperiul Bizantin, dar şi în România, precum şi structura preponderent ortodoxă a ţării noastre.

RELAŢIA STAT-BISERICĂ ÎN ROMÂNIA POSTCOMUNISTĂ.

Revista Româna de Sociologie

ISSN  1224 | eISSN  9262

Autori:
ANCA GORGAN [1]
[1] doctorand cu bursa POSDRU al Facultăţii de Sociologie, Universitatea Bucureşti, România
Rezumat

RELAŢIA STAT-BISERICĂ ÎN ROMÂNIA POSTCOMUNISTĂPornind de la versiunea românească a lucrării Religion and politics in Post-Communist Romania a Laviniei Stan şi a lui Lucian Turcescu argumentăm necesitatea studierii relaţiei Stat-Biserica Ortodoxă Română     printr-un demers atent la detalii, la posibilele perspective existente, ceea ce ar aduce un plus de obiectivitate atât de necesar într-un domeniu perceput ca fiind unul sensibil. Argumentele aduse vor avea ca motivaţie tradiţia istorică a relaţiei Stat-Biserică în Imperiul Bizantin, dar şi în România, precum şi structura preponderent ortodoxă a ţării noastre.

Cuvinte cheie:
Biserica Ortodoxă Română, comunism, naţionalism, integrare europeană.Evaluarea articolului: