Revista Şcolii Doctorale de Urbanism a Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu" din Bucureşti este dedicată publicării articolelor din domeniul urbanismului, inclusiv amenajarea teritoriului, peisagistica şi disciplinele conexe (cu condiţia ca acestea din urmă să aibă legătură cu urbanismul). Autorii sunt în principal doctoranzii, dar revista este deschisă şi altor autori, cu condiţia încadrării în domeniul urbanismului. Publicarea articolelor se face în urma avizului conducătorului de doctorat şi al Redactorului şef al revistei, acordate după evaluarea articolelor, şi numai dacă articolele respectă în integralitate instrucţiunile de redactare. Articolele se publică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, dar obligatoriu rezumatul şi cuvintele-cheie sunt în limba engleză.