Director

Prof. univ. dr. Mircea REGNEALĂ - preşedinte, Asociaţia Bibliotecarilor din România

Redactor-şef

Drd. Robert CORAVU

Redactor-şef adjunct

Prof. univ. dr. ing. Angela REPANOVICI - Universitatea „Transilvania" din Braşov

Secretar de redacţie

Gina ENESCU - Biblioteca Centrală Universitară „Carol I" din Bucureşti

Membri

Prof. univ. dr. Gunnstein AKSELBERG - Universitatea din Bergen

Dr. Corina APOSTOLEANU - Biblioteca Judeţeană „I.N. Roman",

Constanţa

Prof. univ. dr. Lorenzo BALDACCHINI - Universitatea din Bologna

Prof. univ. dr. Albert BOEKHORST - Universitatea din Amsterdam

Prof. univ. dr. Iuliana BOTEZAN - Universitatea Complutense, Madrid

Dr. Liviu-Iulian DEDIU - vicepreşedinte, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România

Acad. Florin FILIP - director general, Biblioteca Academiei Române

Dr. Silvia GHINCULOV - director, Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Chişinău

Carmen Leocadia PESANTEZ - director general, Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu"

Conf. univ. dr. Elena TÎRZIMAN - director general, Biblioteca Naţională a României