Despre Despre

 

Sociologie Românească este revista Asociaţiei Române de Sociologie. Începând cu nr. 1/ 2003, ea include şi Revista de Cercetări Sociale. ISSN 1220 – 5389

Revista este editată în colaborare cu Editura Institutul European din Iaşi.

Revista are o frecvenţă de apariţie trimestrială.

Tematică şi adresabilitate

Revista oferă spaţiu de publicare pentru opiniile, articolele ştiinţifice şi recenziile de carte ale tuturor sociologilor români şi străini. Sunt acceptate şi studii redactate în engleză sau franceză, relevante pentru publicul ţintă al revistei.

Istoric

Revista Sociologie Românească a fost înfiinţată în 1936 de reputatul sociolog roman Dimitrie Gusti. Desfiinţată în 1946 de regimul comunist, a fost reînfiinţată în 1990 de Asociaţia Română de Sociologie, care a rămas şi editorul revistei de atunci. Puteţi citi despre istoricul revistei aici.

Editori

Director: Cătălin Zamfir, Institutul de cercetare a Calităţii Vieţii, Preşedintele Asociaţiei Române de Sociologie

Redactor-şef: Sergiu Bălţătescu, Universitatea din Oradea

Citiţi lista membrilor comitetului ştiinţific şi ai redacţiei aici.

Procesul de revizie

Procesul de revizie este de tipul double blind peer-review. Articolele trimise sunt evaluate independent de doi recenzori, aleşi dintre membrii redacţiei (cu excepţia redactorului-şef), ai consiliului ştiinţific, sau invitaţi dintre specialiştii în domeniu. Citiţi instrucţiunile pentru autori aici.

Indexare

Revista este indexată in baze de date internaționale (CEEOLSociological Abstracts) şi acreditată în categoria B+ de către CNCSIS.

Revista foloseşte Platforma Editorială Română SCIPIO http://www.scipio.ro/web/sociologie-romaneasca. Rezumatele articolelor pot fi găsite şi pe platformele Citeulike şi Google academic.