Consiliul redacţional STUDIA MUSICA

REFERENTI:

Acad. Dr. István ALMÁSI, cercetător ştiinţific, etnomuzicolog, Cluj-Napoca, România,
Membru al Academiei Ungare de Arte, Budapesta, Ungaria
Acad. Prof. Univ. Dr. Eduard TERÉNYI, Academia de Muzică „Gh. Dima", Cluj-Napoca, Romania,
Membru al Academiei Ungare de Arte, Budapesta, Ungaria
Acad. Prof. Univ. Dr. Péter TÓTH, DLA, Universitatea din Szeged, Facultatea de Muzica, Ungaria,
Membru al Academiei Ungare de Arte - Budapesta, Ungaria
Prof. Univ. Dr. István ANGI, Academia de Muzică „Gh. Dima", Cluj-Napoca, Romania
Prof. Univ. Dr. Gabriel BANCIU, Academia de Muzică „Gh. Dima", Cluj-Napoca, Romania
Prof. Univ. DLA Noémi MACZELKA, Universitatea Szeged, Facultatea de Pedagogie
Juhász Gyula, Departamentul de Muzică, Ungaria
Prof. Univ. Dr. Péter ORDASI, Universitatea Debrecen, Facultatea de Muzică, Ungaria
Prof. Univ. Dr. Pavel PUŞCAŞ, Academia de Muzică „Gh. Dima", Cluj-Napoca, Romania
Prof. Univ. Dr. Valentina SANDU-DEDIU, Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, Romania
Prof. Univ. Dr. Ilona SZENIK, Academia de Muzică „Gh. Dima", Cluj-Napoca, Romania

REDACTOR-SEF:

Conf. Univ. Dr. Gabriela COCA, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Romania

COORDONATOR TRADUCERI IN ENGLEZA:

Maria COZMA, Londra, Marea Britanie

COMITET EDITORIAL PERMANENT:

Lect. Univ. Dr. Éva PÉTER, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Teologie Reformată,
Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală, Cluj-Napoca, Romania

Lect. Univ. asociat Dr. Júlia KÖPECZI-KIRKÓSA, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Teologie Reformată,
Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală, Cluj-Napoca, Romania

Asist. Univ. Dr. Miklós FEKETE, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Teologie Reformată,
Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală, Cluj-Napoca, Romania

Asist. Univ. drd. Erzsébet WINDHAGER-GERÉD, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Teologie Reformată,
Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală, Cluj-Napoca, Romania

Asist. Univ. drd. Noémi BOGNÁR-MIKLÓS, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Teologie Reformată,
Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală, Cluj-Napoca, Romania