Editor de active Editor de active

«Înapoi

Despre revista Studia Universitatis Babes-Bolyai Theologia Catholica

Istoric

Revista Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica a Facultăţii de Teologie Greco-Catolică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai este o publicaţie ştiinţifică cu o frecvenţă actuală de două numere pe an. Ea a apărut ca răspuns la nevoia revigorării teologiei greco-catolice, în urma perioadei de interdicţie impusă de regimul comunist şi urmăreşte reluarea unei tradiţii recunoscute a Bisericii Române Unite (Greco-Catolice) de a fi o coloană a culturii naţionale. Ne propunem pentru aceasta publicarea unor articole pe teme de larg interes, după toate rigorile cercetării ştiinţifice. Desigur, acestea pot urmări atât actualitatea problematicii religioase, cât şi restituirea patrimoniului cultural al Bisericii noastre şi nu numai.

Revista apare din anul 1996 (an în care s-a publicat un singur număr), în perioada 1997-2005 cu o frecvenţă de cel puţin două numere pe an. Astfel, în anul 2002, 2003 şi 2004, datorită unor evenimente ştiinţifice ale facultăţii, au apărut trei, respectiv patru numere anual. Din anul 2006 până în 2012 s-au publicat câte patru numere anual. În prezent revista apare semestrial.

Revista cuprinde teme înscrise în marile domenii teologice (teologie biblică, dogmatică, morală, liturgică, teologie spirituală, artă creştină, filosofie religioasă, istoria Bisericii, arheologie creştină etc.). Structura revistei este în continuă dezvoltare, atât în ceea ce priveşte aria de interes, cât şi consolidarea caracterului ştiinţific.

 

Prezent

 

Revista Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica este o publicaţie ştiinţifică emisă de Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Cluj, din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, apărând sub patronajul PSS dr. Florentin Crihălmeanu, episcop de Cluj-Gherla. Colegiul de redacţie este alcătuit din cadrele didactice ale facultăţii. Calitatea revistei Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Catholica este garantată de colectivul de referenţi, între care se numără personalităţi din mediul academic internaţional şi românesc.

Structura revistei este articulată pe studii şi articole, prezentări de cărţi şi recenzii, grupate pe domenii. O parte semnificativă din articole sunt publicate în limbi de circulaţie internaţională. Dată fiind însă absenţa la nivel naţional a unor reviste greco-catolice cu statut ştiinţific, promovăm deopotrivă articole de specialitate în limba română; în cazul acestora, ele sunt însoţite de un rezumat consistent într-o limbă străină. Revista cuprinde teme înscrise în marile domenii teologice (teologie biblică, dogmatică, morală, liturgică, patrologie, cateheză, artă creştină, filozofie religioasă, istoria Bisericii etc.), dar şi studii interdisciplinare. Urmând exemplul unor prestigioase reviste de specialitate, găzduim în paginile revistei noastre deopotrivă prezentarea şi recenzarea unor publicaţii din domeniul teologiei.

Revista noastră este indexată în baza de date a Central and Eastern European Online Library, Ulrich's Periodicals Directory - Ulrich's (TM) Serials Solutions - ProQuest şi EBSCOhost Online Research Databases, dar şi într-o serie de cataloage internaţionale, cum ar fi: Hollis Catalog (Harvard University), Catalog Sulair (Stanford University), Catalogue of Periodicals of Suweco, CIB Centro inter-bibliotecario Università di Bologna. Revista Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Catholica este cotată de Consiliul naţional al cercetării ştiinţifice din învăţământul superior în categoria B+. Pentru a spori vizibilitatea revistei noastre, găzduim pe site-ul propriu cuprinsul numerelor din ultimii ani, rezumatele şi parţial textele articolelor, acestea putând fi descărcate integral accesând bazele de date amintite anterior.

Revista este distribuită şi in format electronic, putand fi comandată online prin Central and Eastern European Online Library Germany (C.E.E.O.L.): http://www.ceeol.com

 

Scop şi obiective

- Includerea revistei în prestigioase baze de date internaţionale.
- Difuzarea revistei în străinătate pe bază de abonament şi comenzi.
- Creşterea numărului de articole cu autori străini.  
- Vizibilitatea ediţiilor în format electronic.  
- Creşterea calităţii grafice a revistelor tipărite.
 

Revista a fost acreditată de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior (CNCSIS) şi încadrată în categoria B+.

Credem că teologia este o ştiinţă vie, aptă să înglobeze valorile general umane şi să le confere un sens plenar şi totodată capabilă să se purifice de orice prejudecată şi tradiţionalism; promovăm de aceea – în deplin respect faţă de revelaţie, tradiţie şi magisteriu – o abordare deschisă a problemelor teologice, nicidecum repetitivă, în stare să chestioneze certitudinile confortabile spre cucerirea unei maturităţi în credinţă. Revista Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica, una dintre expresiile eforturilor academice ale Facultăţii de Teologie Greco-Catolică, urmăreşte promovarea rezultatelor cercetării în domeniul teologic a cadrelor didactice ale facultăţii, a unor colaboratori ai acesteia, dar şi a studenţilor şi absolvenţilor care se remarcă prin preocupările lor ştiinţifice. Dat fiind calitatea colaboratorilor noştri din ţară şi străinătate, revista se doreşte a fi deopotrivă un câmp rodnic pentru dialog naţional şi internaţional în domeniul reflexiei teologice, în spirit ecumenic. Vizăm prin revista noastră să contribuim la efortul de cercetare al comunităţii academice naţionale şi internaţionale.

 

 

Aceasta sectiune contine arhiva in format electronic a revistei. Toate articolele publicate pot fi descarcate aici in mod individual.

Textul complet este disponibil pentru articole publicate dupa 2006. Abstracte si citari sunt disponibile pentru toate articolele publicate dupa 2001.

Nu există rezultate.

Această revistă nu are numere.

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole