Editor de active Editor de active

Rezumat Rezumat

Revista este editată de către Facultatea de Istorie şi Patrimoniu a Universităţii „Lucian Blaga" din Sibiu începând cu anul 2004. Apariţiile revistei sunt anuale, între paginile acesteia fiind prezente articole ştiinţifice şi recenzii încadrabile în domeniile de activitate specifice Facultăţii: arheologie, istorie, conservare-restaurare.

Sumarul ultimului număr Sumarul ultimului număr

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole

Despre Despre

Statistici si date ...

Contact Contact

Universitatea "Lucian Blaga", Facultatea de Istorie şi Patrimoniu, B-dul. Victoriei nr. 5-7, 550024, Sibiu,

tel.: + (0)269 214468, fax: + (0)269 214468,

e-mail: redactie_studia@yahoo.com; silviu.purece@ulbsibiu.ro

http://istorie.ulbsibiu.ro/studia/index.html