Despre ...

Principalele studii şi referate, susţinute în cadrul activităţilor organizate de Asociaţia folcloriştilor şi etnografilor din judeţul Sibiu, au căpătat un conţinut informativ prin publicarea lor în prima serie a acestui anuar, cu profil etnologic. Această primă serie a apărut în perioada 1978-1982 şi cuprinde patru volume intitulate Studii şi comunicări, tipărite de „Comitetul de Cultură al Judeţului Sibiu".

Printre colaboratorii anuarului Studii şi comunicări se numără atât folclorişti şi etnografi de prestigiu din Sibiu: (Gheorghe Pavelescu, Horst Klusch, Corneliu Bucur, Anca Goţia, Ilie Moise şi Amalia Pavelescu), precum şi din alte centre universitare: Mihai Pop, Emilia Comişel, Ghizela Suliţeanu, Boris Zderciuc (Bucureşti), Dumitru Pop, Nicolae Bot, Ioan Marcoş, Hanni Markel (Cluj) şi Vasile Frăţilă (Timişoara).

Sistată în 1983 printr-o decizie a Comitetului Central al Partidului, activitatea de editare a volumului va fi reluată în 1990. Astfel, volumul V a apărut ca o continuare firească a vechiului buletin ştiinţific, având aceeaşi structură şi acelaşi redactor responsabil – Ilie Moise. Din 1992, devine periodic al Academiei Române, cu apariţie anuală, sub titlul Studii şi comunicări de etnologie.

Revista cuprinde studii, articole şi materiale privind folclorul, etnografia, antropologia şi arta populară de pe întreg arealul românesc. Secţiunea „Din etnologia germanilor din România", rezervată exclusiv culturii populare săseşti, publică materialele în limba germană însoţite de rezumate în limba română.

Cu fiecare număr al revistei, cercul colaboratorilor s-a extins. Materialele sunt semnate de cunoscuţi universitari şi cercetători în domeniul culturii populare tradiţionale: Lucia Berdan şi Vasile Adăscăliţei – Iaşi; Maria Bocşe, Virgiliu Florea, Ion Şeuleanu – Cluj-Napoca; Otilia Hedeşan, Gheorghe Luchescu – Timişoara; Nicolae Constantinescu, Alexandru Dobre, Mihai Coman, Narcisa Ştiucă, Gheorghiţă Geană, Sabina Ispas – Bucureşti.

Fiind singurul anuar al Academiei Române, cu profil etnologic, care apare cu ritmicitate, Studii şi comunicări de etnologie şi-a asumat obligaţia de a consemna principalele momente care marchează etnologia românească de-a lungul unui an, inclusiv principalele aniversări şi comemorări.