Ghidul autorului Ghidul autorului

 

Normele de redactare

  • Format pagină: A4
  • Cu marginile: sus 2,0 cm, jos 2,0 cm, stânga 2,5 cm, dreapta 2,0 cm / distanţa dintre rânduri: 1,5
  • Titlul articolului (caractere Times New Roman 14, Bold)
  • Articolul (caractere Times New Roman 12) va avea max. 8000-10000 caractere, incluzând spaţiile dintre acestea
  • Lista ilustraţiilor (desene şi fotografii). Ilustraţiile vor fi în format jpg sau tif, cu următoarele caracteristici: 300 dpi şi minim 1 MB
  • Se vor utiliza diacriticele (literele ş,ţ,ă,î,â)
  • Nu se va utiliza tasta CAPS LOCK!
  • Articolul trimis spre publicare va fi însoţit de o scurtă prezentare sau Curriculum Vitae al autorului. Primul fişier va conţine doar informaţii referitoare la autor/autori (instituţia de provenienţă, funcţia, domenii de interes pe linia cercetării) precum şi adresa/adresele de e-mail. Al doilea fişier va conţine doar lucrarea, fără nici o informaţie, care să facă trimitere la autor/autori, dar va conţine un scurt rezumat al lucrării (5-10 rânduri)cuvintele cheiefotografiile şilista ilustraţiilor.