REVISTA DISCOBOLUL

UNEFS - Bucureşti, str, Constantin Noica nr. 140, sec. 6, Bucureşti
 E-mail adress: discobolul@gmail.com

Telefon: 0213164107 /224,