Textele care vor fi trimise spre publicare în Revista Irregular F vor trebui să respecte următoarele norme:

1. Domenii acceptate: filosofie, filosofia științei, artă contemporană, software studies, psihologie și teorie literară. Sunt acceptate și analize, recenzii și traduceri.

2. Revista Irregular F publică texte în limbile: Română, Engleză și Franceză. Vor fi acceptate și texte în alte limbi în cazuri speciale, care vor fi desemnate de colectivul redacțional.

3. Formatul documentelor trimise trebuie să fie Word sau Open Office.

4. După trimiterea textelor, redacţia Irregular F va realiza o analiză a acestora, iar fiecare autor va primi un email de confirmare sau de respingere a textului său.

5. Articolele trimise vor conține un abstract într-o limbă străină, engleză sau franceză, și cuvinte cheie.

6. Revista Irregular F folosește sistemul Harvard de inserare a notelor în text (nume, dată).

Tehnoredactare:

Font: Times New Roman/ Free Sans, 12, format – paragraf: line spacing,

Titluri: Bold, font size: 20

Subtitluri: Bold, font size: 16

Bibliografie

Cărţi: Nume, Prenume. (Anul apariţiei). Titlul cărţii. (Locul apariţiei: Editura).

Carte editată: Nume, Prenume (Ed). (Anul apariţiei). Titlul cărţii. (Locul apariţiei: Editura).

Capitol de cărţi: Nume, Prenume. (Anul apariţiei). “Titlul capitolului”, în Nume, Prenume. Titlul cărţii. (Locul apariţiei: Editura).

Articole de jurnal: Nume, Prenume. “Titlu articol”, în Titlu jurnal. Vol., Nr., Anul apariţiei, paginile articolului.

Recenzie: Nume, Prenume. “Titlu recenzie” [Recenzie la cartea Titlul cărţii], în Titlu jurnal. Vol., Nr., Anul apariţiei, paginile recenziei.

In English:

1. Domains: philosophy, philosophy of science, contemporary art, software studies, psychology and literary theory. Also,  unpublished translations, critical notes and book reviews are accepted.

2. Irregular F publishes texts in Romanian, French and English. Articles in others languages are accepted in special cases.

3. Each author will receive a confirmation email from the editorial board: if his/her article will be published or rejected.

4. All the articles must come with an abstract and keywords in English and/or French.

5. Irregular F uses the Harvard system of referencing (author-date).

DTP:

Font: Times New Roman/ Free Sans, 12, format – paragraf: line spacing,

Title: Bold, font size: 20

Subtitle: Bold, font size: 16

Bibliography:

Books: Author. (year). Title. (place: publishing house).

Chapter from book: Author. (year). “Chapter title”, in Author. Book title. (place: publishing house).

Articles in journals: Author. “Article title”, in Journal title. Vol., Nr., year, pages.

Book review: Author. “Book review title”, in Journal title. Vol., Nr., year, pages.

Electronic sources:  Author, article title, online adress, accessed month, day, year,