Redactor şef:Cristian MICU

 

Secretar de redacţie:Sorin-Cristian AILINCĂI

 

Comitetul consultativ: Acad. Dan BERINDEI; Acad. Ştefan ŞTEFĂNESCU; Acad. Răzvan THEODORESCU; Prof. univ. dr. Alexandru BARNEA; Prof. univ. dr. Ioan OPRIŞ.

 

Colegiul de redacţie: Alexandru AVRAM, Victor-Henrich BAUMANN, Alexandru BĂDESCU, Nikolaus BOROFFKA, Octavian BOUNEGRU, Albane BURENS, Laurent CAROZZA, Mihai CONSTANTINESCU, Oana DAMIAN, Adrian IONIŢĂ, Moshe FISCHER, Oleg LEVIŢKI, Daniela Luminiţa LUPU, Florian MATEI-POPESCU, Dragoş MĂNDESCU, Florian MIHAIL, Lucreţiu MIHAILESCU-BÎRLIBA, Marian MOCANU, Iulian MOGA, Decebal NEDU, George NUŢU, Ioan Maria OROS, Valentin RADU, Andrei SOFICARU, Aurel Daniel STĂNICĂ, Gabriel Mircea TALMAŢCHI, Florin TOPOLEANU, Alexandra Clara ŢÂRLEA, Aurel VÂLCU

 

Tehnoredactare: Camelia KAIM

 

Desenele pentru lucrările specialiştilor din ICEM Tulcea:Camelia GEANBAI

 

Consultanţi: Albane BURENS, Michel MAILLE (limba franceză); Cristina AILINCĂI (limba engleză)