Analele Ştiinţifice ale Universităţii Ovidius Constanţa. Seria Filologie reprezintă o publicaţie periodică de referinţă din domeniul umanistic, axată pe cultură, limbi şi literaturi, lingvistică, istoria limbii, filosofie. Până acum, toate volumele au fost publicate anual, din 1990.

Publicaţia are o largă distribuţie, în peste 30 de universităţi din Europa şi America.

În anul 2010 Analele Ştiinţifice ale Universităţii Ovidius Constanţa. Seria Filologie au primit cotaţia B+ din partea Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS).

Editorii Analelor Ştiinţifice ale Universităţii Ovidius Constanţa. Seria Filologie (Ovidius University Annals of Philology, Constanţa, Romania) doresc să vă anunţe faptul că începând din 2011 vor apărea două numere anual, în lunile iulie şi decembrie.