Redactarea articolului şi transferul său electronic vor ţine seama de următoarele cerinţe:

- Articolul va fi trimis ataşat unui e-mail;

- Număr de cuvinte: 5000 – 7000;

- Textul va fi procesat în Word;

- Font: Times New Roman (12 pt);

- Spaţierea dintre rânduri: 1;

- Articolul nu va fi paginat;

- Alineatul va fi un tab; primul paragraf nu va avea alineat;

- Tabelele şi diagramele vor putea fi deplasate în interiorul textului;

- Titlul: majuscule bold, centrat;

- Numele autorului: sub titlu, caractere obişnuite, aliniat la dreapta;

- Afilierea: sub numele autorului, caractere obişnuite, aliniată la dreapta;

- Articolul va fi realizat în limba engleză sau în limba franceză;

- Rezumatul articolului va fi scris în engleză, cu Times New Roman, 11, italice (minimum 10 rânduri, fără alineat);

- Vor fi inserate note de subsol, mai degrabă decât note de final, dacă este cazul;

- Citatele care depăşesc două rânduri vor fi separate de textul articolului, într-un paragraf scris în bloc, alineat un tab, cu Times New Roman 12, spaţiat la un rând.


Referinţele: Lista bibliografică şi citatele din text vor fi redactate în stilul MLA (pentru mai multe detalii http://www.mla.org/style); după un citat din cadrul textului, veţi indica sursa în paranteze, folosind formatul specificat mai jos la Tipul de referinţă; toate referinţele vor apărea la finalul articolului în ordine alfabetică sub titlul: WORKS CITED (aliniat stânga), folosind formatul de mai jos indicat la Surse bibliografice. Al doilea rând al referinţei va fi alineat un tab.


Instrucţiuni pentru sistemul de referinţă MLA

Tipul de referinţă Citarea în text Surse bibliografice (Works Cited)
Carte. Un autor (Williams 35). Williams, Raymond. Culture and Society. Harmondsworth: Penguin Books, 1978.
Carte. Doi sau trei autori (Nachbar, Lause 55-56). Nachbar, Jack, Kevin Lause. Popular Culture: An Introductory Text. Bowling Green Ohio: Bowling Green University State Press, 1922. NOTĂ: Pentru mai mult de trei autori, menționați-l doar pe primul și adăugați et al. sau menționați-i pe toți.
Fără autor (A Handbook of Korea 241-47). A Handbook of Korea. 4th ed. Seoul: Korean Overseas Information Service, Ministry of Culture and Information, 1982.
Lucrare în antologie (Auerbach 10). Auerbach, Nina. "Jane Austen and Romantic Imprisonment." Jane Austen in a Social Context. Ed. David Monaghan. Totowa, NJ: Barnes, 1981. 9-27.
Lucrare cu mai multe volume (Ford 4: 20-22). Ford, Boris. The Pelican Guide to English Literature, 8 vols. London: Penguin, 1966.
Altă ediție decât prima (Dilworth 328-33). Dilworth, James. Production and Operation Management. 3rd ed. New York: Random House, 1986.
Carte republicată (Doctorow 209-12). Doctorow, E.L. Welcome to Hard Times. 1960. New York: Bantam, 1976.
Carte într-o serie (Link 16-31). Link, Arthur. Woodrow Wilson and the Progressive Era, 1910-1917. New American Nation Series. New York: Harper, 1954.
Carte tradusă (Amalrik 193). Amalrik, Andrei. Notes of a Revolutionary. Trans. Guy Daniels. New York: Alfred A. Knoff, 1982.
Teză sau disertație neterminată (Yorik 9) Yorik, L. S. "The Myth of Anchises in Shakespeare's Hamlet". Unpublished Ph. D. Dissertation. Department of English, University of Chicago.
Comunicare personală (Perry) Information in a letter to the author from Professor John R. Perry, University of Chicago. September 14, 1987.
Articol într-o lucrare de referință "familiară" ("Wasatch Range"). "Wasatch Range." Encyclopedia Americana. 1993 ed.
Articol în periodic (Spear 94). Spear, Karen. "Building Cognitive Skills in Basic Writers." Teaching English in the Two-Year College 9 (1983): 91-98.
Articol în revistă săptămânală sau bisăptămânală (Gleick 33). Gleick, Elizabeth. "Sex, Betrayal and Murder." Time 17 July 1995: 32-33+.
Articol în revistă lunară sau bilunară (Snyder 68). Snyder, Mark. "Self-Fulfilling Stereotypes." Psychology Today July 1982: 60-68.
Articol în ziar (Jereski C1). Jereski, Laura. "Entertainment Stocks: Is a Boffo Performance Over?" Wall Street Journal 1 Aug. 1995, eastern ed.: C1+.
Cronică de film (Harrington D1). Harrington, Richard. "Under Siege 2: Railroad Ruckus." Rev. of Under Siege 2. Washington Post 15 July 1995: D1+.
Interviu (Morganis). Morganis, Nancy. Telephone Interview. 8 Aug. 1995.
Program TV ("Debate on Welfare Reform"). "Debate on Welfare Reform." Face the Nation. CBS. 6 Aug. 1995.
Sursă electronică: Document în proiect academic online ("Kosovo"). "Kosovo." Encyclopaedia Britannica Online. 13 Sept. 1999 .
Sursă electronică: Site personal sau profesional (Maxwell Library Home Page). Maxwell Library Home Page. 3 Aug. 1999. Clement C. Maxwell Library, Bridgewater State College. 13 Sept. 1999 .