Date de identificare a revistei Date de identificare a revistei

  • Revistă: Caiete critice
  • Editură: Editura Expert
  • Director: Eugen Simion
  • Redactor şef: Valeriu Ioan-Franc
  • ISSN: 1220-6350
  • eISSN: 2285-5041
  • site: http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/
  • Data ultimului număr: 01 Aug 2012
  • Data urmatorului număr: N/A

Contact Contact

Fundatia Nationala pentru Stiinta si Arta 

str. Dem Dobrescu, nr. 11, sector 1, Bucuresti, cod 010025

Telefon: 021.315.67.54

Fax: 021.315.67.51

Email: office@fnsa.ro

Arhiva Arhiva

nr. 8, 2012: http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/CC-8-2012-1.pdf

nr. 7, 2012: http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/7-2012.pdf

nr. 6, 2012:http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/6-2012.pdf

nr. 5, 2012: http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/5-2012.pdf

nr. 4, 2012: http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/CC-4-2012.pdf

nr. 3, 2012: http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/CC-3-2012.pdf

nr. 2, 2012: http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/CC-2-2012.pdf

nr. 1, 2012: http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/1-2012.pdf

nr. 12, 2011: http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/12-2011.pdf

nr. 11, 2011: http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/11-2011.pdf

nr. 10, 2011: http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/10-2011.pdf

nr. 9, 2011: http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/9-2011.pdf

nr. 8, 2011: http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/8-2011.pdf

nr. 7, 2011: http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/7-2011.pdf

nr. 6, 2011: http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/6-2011.pdf

nr. 5, 2011: http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/5-2011.pdf

nr. 4, 2011: http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/4-2011.pdf

nr. 3, 2011: http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/3-2011.pdf

nr. 2, 2011: http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/2-2011.pdf

nr. 1, 2011: http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/1-2011.pdf

nr. 12, 2010: http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/12-2010.pdf

nr. 11, 2010: http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/11-2010.pdf

nr. 10, 2010: http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/10-2010.pdf

nr. 9, 2010: http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/9-2010.pdf

nr. 8, 2010: http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/8-2010.pdf

nr. 7, 2010: http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/7-2010.pdf

nr. 6, 2010: http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/6-2010.pdf

nr. 5, 2010: http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/5-2010.pdf

nr. 4. 2010: http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/4-2010.pdf

nr. 3, 2010: http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/3-2010.pdf

nr. 2, 2010: http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/2-2010.pdf

nr. 1, 2010: http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/1-2010.pdf

nr. 10-11-12, 2009: http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/10-11-12-2009.pdf

nr. 8-9, 2009: http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/8-9-2009.pdf

nr. 5-6-7, 2009: http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/5-6-7-2009.pdf

nr. 4, 2009: http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/4-2009.pdf

nr. 1-2-3, 2009:http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/1-2-3-2009.pdf

Istoric/ History Istoric/ History

 

Prezentarea revistei: RO

Caiete critice reprezintă o revistă lunară de critică, istorie literară şi informaţie ştiinţifică, care apare sub egida Academiei Române şi a Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă. Înfiinţată în 1979, ca supliment al mesualului Viaţa românească, a devenit independentă în 1983. În 1988, cenzura a interzis editarea revistei, din pricina unui număr consacrat lui Mircea Eliade. Revista a reapărut în 1990, sub conducerea acedemicianului Eugen Simion.

Colegiul redacţional este alcătuit din: Mihai CIMPOI (membru al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova), Jacques de DECKER (secretar perpetuu al Academiei Regale de Limbă şi Literatură Franceză din Belgia), Serge FAUCHEREAU (critic literar, Franţa), Jaime GIL ALUJA (Preşedintele Academiei Regale de Ştiinţe Economice şi Financiare din Barcelona, Spania), Klaus HEITMANN (profesor la Universiatea din Heidelberg, Germania), Valeriu IOAN-FRANC (director adjunct la Institutul Naţioanal de Ştiinţe Economice din Bucureşti, din cadrul Academiei Române), Radivoje KONSTANTINOVIC (profesor la Universitatea din Belgrad, Serbia), Michael METZELTIN (profesor la Universitatea din Viena, membru al Academiei de Ştiinţe din Austria), Evanghelos MOUTSOPOULOS (membru al Academiei din Atena), Thierry de MONTBRIAL (membru al Academei de Ştiinţe Morale şi Politce din Franţa), Maurice NADEAU (directorul revistei La Quinzaine littéraire" din Paris, Franţa), Basarab NICOLESCU (cercetător Centre National de Recherche Scientifique din Paris, Franţa), Eugen SIMION (membru al Academiei Românei, directorul Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu" din Bucureşti), Dumitru ŢEPENEAG (scriitor).

Principalele domenii acoperite sunt critica şi istoria literară, analizând cele mai noi şi importante apariţii editoriale din ţară, dar concentrându-se şi asupra trecutului (polemici, probleme legate de presa literară, relaţia dintre literatură şi ideologia comunistă, activitatea unor scriitori mai puţin studiaţi sau studii culturale). Rubricile permanente ale revistei sunt următoarele: „Cronici literare", „Comentarii", „Dialog", „on-line", „Artă şi spectacole". În conformitate cu tendinţele interdisciplinare din ultimele decenii, în „Caiete critice" a existat o rubrică specială „Ştiinţă şi Filozofie", iar din 2004 – „Cultură şi economie".

The Review Presentation: EN


Critical Papers is a monthly magazine specialized in literary criticism, literary history and scientific information, appearing under the coordination of the Romanian Academy and The National Foundation for Science and Art. Founded in 1979, as a supplement of the monthly Romanian Life magazine, it became independent in 1983. In 1988, the communist censorship stopped the apparition of the magazine because of an issue dedicated to Mircea Eliade. The magazine started to re-appear in 1990 under the direction of the academician Eugen Simion.

The board is composed of: Mihai Cimpoi (member of the Academy of Sciences of the Republic of Moldova), Jaques de Decker (secretary of the Royal Academy of French Language and Literature, Belgium), Serge Fauchereau (literary critic, France), Jaime Gil Aluja (President of the Royal Academy of Economics and Finance, Barcelona, Spain), Klaus Heitmann (professor at the University of Heidelberg, Germany), Valeriu Ioan Franc (deputy director at the National Institute of Economical Sciences of Bucharest, Romanian Academy), Radivoje Konstantinovic (professor at the University of Belgrad, Serbia), Michael Metzeltin (professor at the University of Viena, member of the Academy of Science of Austria), Evanghelos Moutsopoulos (member of the Academy of Athens), Thierry de Montbrial (member of the Academy of Moral and Political Sciences of France), Maurice Nadeau (general manager of the La quinzaine litteraire magazine, Paris, France), Basarab Nicolescu (researcher at the Centre National de Recherche Scientifique of Paris, France), Eugen Simion (member of the Romanian Academy, general manager of the Institute of Literary History and Literary Theory "G. Calinescu"), Dumitru Țepeneag (writer).

The main domains covered by the magazine are: literary criticism and history, analyzing the newest and most important books issued by the publishing houses in the country, but the main interest remains the study of the past (polemics, problems regarding the literary press, the relationship between literature and the communist ideology, the activity of some writers less studied, and cultural studies). The permanent headings of the magazine are the following: "Literary chronicles", "Comments", "Dialog", "On-line", "Art and performances". Conforming to the interdisciplinary tendencies of the last decades, recently Critical Papers have included also the headings: "Science and Philosophy" and, since 2004, "Culture and economy".

Sumarul ultimului număr Sumarul ultimului număr

Caută Caută

Toate câmpurileAutorTitluNumăr  
  Volum  
  Pagină
 
Toate câmpurile prea lungi
Câmpul autor este prea lung  
Titlul introdus este prea lung  
Câmpul volum este prea lung  
Câmpul volum este greşit  
Câmpul numărului este prea lung  
Câmpul număr este completat greşit  
Câmpul pagină este prea lung  
Câmpul pagină este greşit